Kalendarium / Calendar

2023

Juni / June

5e juni – Körprojekt ”The Last Ship” – Göteborg 400år / June 5th – Choir project ”The Last Ship” – Gothenburg 400 years

15e juni – avslutning av vårterminen / June 15th – last rehearsal for spring season

_

Juli / Juli

1a juli – medverkan på bröllop på Sankta Birgittas kapell – Göteborg / July 1st – participation at a wedding at St. Birgittas chapel in Gothenburg

_

Augusti / August

13e augusti – styrelsens planeringsdag inför höstterminen / August 13th – board member’s planning day for fall season

17e augusti – terminstart höst 2023 / August 17th – first repition for fall season 2023

24e augusti – intagning av nya aspiranter / August 24th – audition for new singers

Kontakta kören via kontaktforumläret i fall ni är intresserade att sjunga med oss / Please get in touch via ”contact” if you are curious about joining the choir!

_

September

*Preliminärt* 16e/17e september- körhelg på Kumlagården / *preliminary* September 16th/17th – rehearsal weekend at Kumlagården

_

Oktober /October

_

November

29e november – Änglaljus med John Kluge – Örgryte Nya Kyrka

30e november – Änglaljus med John Kluge – Auktionsverket Göteborg

_

December

1a december – Änglaljus med John Kluge – Örgryte Nya Kyrka

7e december – genrep inför årets ”Jul över stan” / December 7th- dress rehearsal for this year’s ”Jul över stan”

10e december – Konsert ”Jul över stan” / December 10th – concert ”Jul över stan”

14e december – Konsert ”Jul över stan” / December 14th – concert ”Jul över stan”

_

Gott jul och gott nytt år 🙂 / Merry Christmas and happy New Year!

_

2024

Januari / January

18e januari – uppstart av vårterminen / January 18th – first rehearsal of spring season

_

Februari / February

1a februari – körens föreningsstämma / February 1st – annual association meeting

_

Mars / March

_

April

_

Maj / May

_

Juni / June

_

Juli / July

_